Het huren van sociale woningen moet toegankelijker zijn voor jonge gezinnen met een gemiddeld inkomen.

Een goeie mix van huurders om te vermijden dat de sociale woningbuurt een marginale buurt wordt. Ik vind dat je kan eisen van een huurder dat zij als goede huisvader zorg dragen voor de gehuurde woning en je kan hier desnoods begeleiding aanbieden. Onderhoud van de voortuintjes, voorgevels, garagepoorten etc voorzien.

Vrachtwagens etc.. niet in de straten laten parkeren maar op plaatsen die hiervoor voorzien worden (uit het straatbeeld). Zele is nogal wat sociale woningen rijk dus dit kan enkel Zele ten goede komen!!!

 

We hebben nu een derde voetbalplein op den Heikant en gelukkig ook bijkomende parking er nu. Maar nog steeds is de straat ernaast een patatenveld vol met putten en bulten. Op zijn minst verwacht je ze dat ze de infrastructuur ernaar toe ook vernieuwen. Notabene is Rechte Heistraat onderdeel van fietsknooppunt netwerk wat een aanzet zou moeten zijn om goed wegdek te voorzien. Dit is geen reclame voor Zele als fietsgemeente.

* Eenzijdig parkeerverbod . Vanaf de Bosstraat naar Molenstraat is dit zo , maar moet mijn inziens verder uitgebreid worden. Het is voor sommige autobestuurders heel normaal geworden tegenrichting naar je voorligger te rijden en je voorligger op voetpad dwingen,  simpel omdat zij die geparkeerde auto willen voorbij zijn. We zijn niet Groot Brittanië. Veralgemening van eenzijdig parkeerverbod dringt zich op zodanig dat je alvast in één rijrichting vrije doorgang houdt. Met de gezonde leefregel wie vrije doorgang op zijn rijvak heeft ,voorrang heeft.

* De oversteken in de Bosstraat basisschool zijn levensgevaarlijk voor de automobilisten geworden. Opnieuw negeren van voorrangsrecht tegenliggers bij het kruisen hiervan. Trouwens aangeduid met borden maar meermaals wordt dit genegeerd in de notie “Er is toch plek genoeg?”  Daarnaast wordt de lengte van de geparkeerde auto’s vooral bij schooleinde of feestelijkheden daardoor zoveel langer zodat je nog meer gedwongen wordt langer op linkerrijvak te rijden richting Zele. Omgekeerde van verkeersveilig maken voor iedereen , simpel door de invoering van vaste vernauwingen. Beter was wegneembare hinderissen met uitwijkzone tussenin ingevoerd (goedkoper ook). Maar prestige was hier meer belangrijk dan echt praktische oplossingen voor iedereen te zoeken. Heer Hans Knop vergeet dat Heikant ook een wielerkoers traditie heeft die nu onmogelijk de Bosstraat kunnen gebruiken zonder gevaar voor de wielrenners.  De verlichting op de oversteken daar is lovend te noemen maar geldverspillend. Enkel voor de school nuttig , amper 200 dagen per jaar, en dan nog enkel nog eens nuttig tijdens de donkere periodes van schooljaar. Niet erg CO2 vriendelijke oplossing. Daar waar aan de slagerij Tim merkelijk meer voetgangers gebruikers zijn en niets is te vinden.

* Het aangekondigde fietspad in de Bosstraat ligt er nog steeds half klaar bij. Trouwens wat is het echte nut hiervan? Behalve prestige wederom. De bosstraat wordt pas gevaarlijk na de bocht erachter. Enige echte oplossing voor de jonge schoolfietsers is fietsbegeleiding tot belangrijkste zijstraten. Dit systeem werkte al in de tijd dat ik er naar school ging en waarom zou het nu niet meer werken?

* Volgens mij moet naast een parkeerverbod in 50km zone voor opleggers en vrachtwagens ( wat trouwens ook vaak genegeerd wordt), ook effectief een verbod komen op gebruik van den Heikant voor opleggers vooral. Meermaals schrik van leven gehad als je een oplegger door de straat ziet gaan. De straat is simpelweg te smal voor oplegger , 2.55m breed en een auto om elkaar te kruisen. De Heikant moet ook als zuiver woonwijk gezien worden , alle bedrijven nood aan vrachtverkeer dienen op termijn te verdwijnen . Daarvoor heeft Zele voldoende industrieterrein elders.

* Paaltjes aan kruispunt Bosstraat en Heikant. Meermaals gezien dat lijnbus Bosstraat niet kunnen indraaien vanwege dat ze door paaltjes niet ver genoeg rechts kunnen draaien. Goed , paaltjes dienen voor voetgangers te beschermen maar enkel waar ze nuttig zijn voor iedereen. Zijnde lijnbus en voetgangers. Aan één bocht zijn ze dus niet nuttig.

* Aanmoediging van gemeente uit naar de toekomstige windmolens aan den Heikant. Op dit moment geen enkele! bewustmaking van de voordelen , of zelfs uitlichting van mogelijke nadelen en de bouw begint dit najaar nog.

* Nood aan een nieuw gemeenschapsgebouw, naar analogie van de Kring. Wie de bouwvallige stallen ziet aan de overkant van slagerij Tim weet dat dit de ideale plaats is om een mogelijk nieuw gemeenschapsgebouw te plaatsen voor elke vereniging die Heikant rijk is in plaats van weer inruilen voor privé woningen. Vooral de KLJ heeft duidelijk nood aan een nieuwe stek.

sep 242012
 

Zele heeft een tekort aan goede betaalbare woningen. Terzelfdertijd laat de gewestelijke mij een woning gelegen in de Acacialaan 36, verkrotten. Kan dit zomaar ? Kan hier van de gemeente uit niet in opgetreden worden? Een echte schande dat zo iets kan gebeuren, terwijl indertijd de verkoop aan een jong koppel werd afgebroken omdat de mij. kost wat kost de woning zou aankopen. Tekort aan budgetten zeker ? Dan hadden ze dit wel even op voorhand moeten incalculeren. Schandalig voor een woningmij.

sep 242012
 

Samen met het gemeentebestuur en de middenstandsverenigingen, de eigenaars van de leegstande winkelpanden kontakteren om de etalages te verhuren aan andere winkeliers die zo bijkomende etageruimte ter beschikking krijgen en de leegstand niet laat opvallen, wat de aanblik van de centrumwinkelstraat versterkt. Vernieuwing van de voetpaden in de Kouterstraat en het meer gebruiksvriendelijk maken voor minder-validen ervan is meer dan een must. Geen middenstand = spookgemeente.

Eugeen

aug 272012
 

Wanneer wordt eindelijk het reeds 2 jaar geleden gelanceerde zoneringsplan ingevoerd om de snelheid in de straten rond het centrum te beperken tot 50 km/uur ? Of kan er overal zo maar 90 km/u gereden worden in de druk bewoonde straten ?

 

 

Luc

 

1) op regelmatige basis een overleg met de Turkse gemeenschap over de diverse discussiepunten met publicatie van de resultaten in de gazet van Zele

2) deze enquete ook eens doen tijdens een lopende legislatuur en neit alleen net voor de verkiezingen, dat zou de politiek wat geloofwaardiger maken! (en de bedoeling evran )

3) Studiebureaus OK maar toets ook eens de werkelijkheid (kleine kasseitjes betekent meer lawaai en vaak rap kapot gereden!)

4) wegvallen parkeerplaatsen bij vernieuwing straten maar weinig of geen alternatieven!

5) straat zeer fietsonvriendelijk, kijk naar de vele valpartijen

 

Als bewoner van de Dr A. Rubbensstraat ben ik tevreden over het nieuwe uitzicht van onze straat. Ze is echt mooi geworden. Echter, twee dingen vallen mij op sinds de opening van de straat.

Er is niks gedaan om de macho’s uit deze gemeente af te remmen in snelheid.  Tegenwoordig is het toch de mode dat er overal verkeersdrempels, plantenbakken enz geplaatst worden om de snelheidsduivels tegen te gaan. Hier in onze straat is dat niet het geval en soms vliegen ze echt met een hallucinante snelheid door de straat. Doordat we nu ook een bestrating hebben van kasseien is er ook nog eens bijkomende lawaaihinder. Eens flitsen af en toe misschien om het af te leren ???

Ten tweede wordt het begin van de straat echt ontsierd door het braakliggend terrein naast ‘De Croone’. Het staat vol onkruid en dit blijkt voor vele mensen een uitnodiging te zijn om er dan ook nog maar eens afval te dumpen. Ik heb reeds contact opgenomen met de gemeente die beloofde de eigenaar aan te schrijven om dat pleintje op te ruimen en te ontdoen van onkruid. Tot op heden echter nog niks van gemerkt. Moest de gemeente dit pleintje kopen en eventueel inrichten als fietsenstalling, dan zouden de vele fietsers die dinsdag naar de markt komen, hun fietsen daar kwijtkunnen in plaats van op mijn oprit.

En tenslotte, zero-tolerantie voor iedereen die zijn voeten veegt aan de wet (Belg of allochtoon). In Lokeren blijkt de toestand veel verbeterd te zijn dankzij het doortastend optreden van hun burgemeester.

 

Kristien

 

aug 212012
 

Ik zat zo even te denken aan mijn ontbijttafel: als ze nu eens aan het recyclagepark van zele een webcam hangen die alle mensen kunnen raadplegen van thuis via het internet ? Zo iets zoals de autokeuring; dan kan je zien hoe lang de rij aanschuivenden is of hoe druk op het park ? Volgens Sbat wordt dat druk bekeken en spreken ze daar van een positief effect. Zou misschien het aanbieden van afval een beetje spreiden ?

En kan IDM in de winter niet 1 dag later openblijven zodat mensen met een kantoorjob niet steeds moeten wachten tot de zaterdag als het net het drukste moment is ? Volgens Anniek van IDM heeft dat te maken omdat het snel donker is; in Lokeren steken ze dan het licht aan op het containerpark 8-)

 

Dirk

 

In Zele zit heel wat peper, heel wat pit! Toch ziet het er vaak heel grijs en grauw uit. Lokerenbaan en Dendermondebaan zijn onze toegangswegen … is het niet gezelliger binnenkomen met wat groen, een laan te voorzien. Statige bomen die langs weerszijden de mensen toewuiven.  En ja, er vallen dan heel wat bladeren, boomwortels kruipen waar ze willen … Maar toch weegt dit niet op tegen het grijze karakter dat Zele nu heeft.

’t Is geen prettig binnenkomen langs deze betonnen wegen. Met de nodige kennis en opzoekwerk kunnen we volgens mij de meeste geschikte bomen vinden. Groen brengt rust, misschien ook bij de chauffeurs. Het hindernissenparcours aan de Lokerenbaan geeft vooral veel ergernis, moeten we nu juist goed optrekken om er nog door te kunnen …?

Jongeren moeten kunnen rondhangen, kinderen moeten kunnen spelen, gezinnen moeten kunnen rondwandelen, ouderen moeten kunnen kuieren  in/ rond / door gezellige Zeelse parken en pleinen. Maar het vuil en de overlast zorgen vaak voor irritatie bij buurtbewoners. Jammer, want niet iedereen heeft een tuin om van te genieten. In het Spaanse Valencia is me opgevallen waarom het daar zo rustig en goed onderhouden is. (Trouwens is in Zele zijn de parken weldegelijk netjes onderhouden! De Wase werkplaats en de gemeente doen dat goed.)

De politie en stadswacht loopt, fietst, wandelt, rijdt er te paard rond in de oude bedding, het Turia park. Voortdurend zie je er vriendelijke politie. Ze spreken mensen aan, slaan een praatje, zorgen voor de rust. Wanneer er iets fout loopt, toch vuil wordt achtergelaten, spreken ze je vriendelijk aan.  In Zele kennen we een andere fenomeen. Ze rijden weldegelijk rond, een enkeling per fiets, (jammer …!). Wanneer er iets fout loopt, je een aangifte wilt doen, rijden ze met hun combi door de Zeelse straten, rijden ze tot voor je voeten, draaien ze hun raam open en regelen ze het op deze manier. Kan menselijker volgens mij.  Surveilleren heet dat dan (1) Bewaken 2) Toezicht houden 3) Toezien 4) Waken) Volgens mij heeft het “aanwezige karakter”, het “vriendelijk aanspreken” meer effect, dan het “afsnauwen als het te laat is”. De mensen doen hun werk, en er zijn gelukkig wel veel die het goed menen en proberen doen, maar er zou toch een andere manier van werken mogen gehanteerd worden. Loop dus door de parken, de pleintjes, niet alleen als het te laat is. Niet alleen op één bepaald tijdstip, maar de hele dag door.

Spreek jongeren, kinderen, mensen aan! Niet alleen over de overlast. Ik hoop van harte dat het Zeelse groen dat we nog hebben, kan en mag blijven … niets zo zalig als wandelen, joggen, fietsen door de Zeelse velden. Helaas zag ik ergens weer een geel plak staan; bouwvergunning. Weer een stuk groen dat zal verdwijnen voor een chique villa. En het zal niet bij die ene blijven. Jammer!

Annelies

 

 

Een verkeersdrempel plaatsen ter hoogte v/d Parking van Sport en wandelpark Ter Elst want veel auto’s rijden daar zeer snel voorbij en racen daar vaak, Dit is zeer gevaarlijk voor de kinderen die van de sportplein komen en voor ons.  En overlaatst is er een auto tegen ons huis gereden terwijl er 1 m verderop bloembakken stonden en dit is zeker niet de eerste keer een paar jaar terug was dit nog eens gebeurd. En er wordt ook veel vuil achtergelaten aan de glasbollen die op de parking staan, dit is zeer storend want er komen muizen, ratten in onze garages, tuinen door die achtergelaten vuil.

Peper voor Zele is een initiatief van CD&V Zele